dsc_0335.jpg-650x500-6c02872b587a39c7e1030636ed5516de.jpg

Klubimme 50-vuotisjuhla pidettiin 21.3.2015 Hotelli Kumpelissa. Juhlassa julkistettiin juhlavuoden erityislahjoitukset ja palkittiin ansioituneita jäseniä.

Lämminhenkiseen juhlaan osallistui yli 80 juhlavierasta. Klubimme on rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys joka on perustettu 20.10.1964, perustamisjuhlaa vietettiin 20.3.1965. Toimintakauden 2014-2015 presidentti Jari Kovalainen toivotti vieraat tervetulleeksi ja pyysi kohottamaan maljan 50 vuotiaalle klubille.

Juhlavuoden lahjoitukset kolmelle yhdistykselle

Juhlassa luovutettiin lahjoitukset Jyränkölän Setlementti ry:n saattohoitotoimintaan, Heinolan seudun omaiset ja läheiset ry:lle ja Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry:lle. Yhteensä näiden lahjoitusten arvo on 5 800 euroa.

Jyränkölän saattohoidossa lahjoitus käytetään kahden sähkösäätöisen potilassängyn hankintaan. Heinolan seudun omaiset ja läheiset ry käyttää lahjoituksen omaishoitajien virkistystoimintaan, joka on tärkeä toimintamuoto raskasta omaishoitotyötä tekeville. MIETE ry käyttää lahjoituksen nuorten mielenterveyskuntoutujien parissa tehtävään työhön.

Muiden raha- ja tavaralahjoitusten arvo on tänä vuonna yli 6 000 euroa eli yhteensä klubimme lahjoittaa juhlavuonna hyväntekeväisyyteen yli 12 000 euroa. Tuen ja avun saajina ovat mm. lapset ja nuoret, vanhukset, sotaveteraanit ja vammaiset.

Juhlapuheissa kiiteltiin klubimme aktiivista toimintaa

Lionsjärjestön kansainvälinen johtaja ja kansainvälisen hallituksen jäsen Jouko Ruissalo kiitteli juhlapuheessaan klubimme vireää toimintaa ja jäsenhankinnan onnistumista.

– Niin lionstoiminnnan kuin muunkin yhdistystoiminnan haasteena on uusien, aktiivisten jäsenten hankinta ja nykyisen jäsenistön ikääntyminen, Jouko Ruissalo totesi. – Heinola Jyrängön onnistunut jäsenhankinta kuitenkin osoittaa, että kiinnostusta vapaaehtoistyön on, Ruissalo jatkoi.

Suomen Lions-liiton D-piirin piirikuvernööri Veijo Suhonen toi juhlaan piirin ja Lions-liiton tervehdyksen. Hän toi esille klubimme aktiivisen toiminnan niin omalla paikkakunnalla kuin piiritasollakin. Myös hän nosti esille klubimme jäsenmäärän, olemmehan 49 jäsenellä piirin suurin klubi yhdessä Lions Club Hamina Bastionin kanssa.

– Heinola Jyrängön klubin arvot yhteiskuntavastuu, yhteenkuuluvaisuus, perinteet ja tulevaisuus sekä yhdessä viihtyminen luovat jatkossakin vahvan pohjan klubin toiminnalle, Suhonen totesi

Yhteistyötä muiden kanssa – nuorten Kesätyöpassi sai erityiskiitoksia

Heinolan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä. Hän totesi puheessaan yhteistyön kaupungin ja klubimme välillä tärkeäksi ja toimivaksi. Erityisesti hän nosti esiin klubimme ideoiman nuorten Kesätyöpassihankkeen, jonka avulla on kahtena kesänä työllistetty yli 200 heinolalaista nuorta. – Myös lionsklubien järjestämät erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat tuovat kaivattua eloa paikkakunnalle, Juuso Seppälä totesi.

Heinolan seurakunnan tervehdyksen esitti talouspäällikkö Matti Halme. Hän kiitti jo vuosia jatkunutta hyvää yhteistyötä klubimme kanssa. Yhteisiä projekteja ovat mm. kynttiläjätteen keräys hautausmailta, kynttilöiden hankkiminen ja sytytys sankarivainajien haudoille Itsenäisyyspäivänä sekä erilaisten konserttien järjestäminen ja kantoapu siunaustilaisuuksiin.

Ansioituneita jäseniä palkittiin

Juhlassa palkittiin myös ansioituneita jäseniä. Jukka Hietanen palkittiin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä klubimme ja lionstoiminnan hyväksi Arne Ritari-killan jäsenyydellä ja LIONS-ritarin arvolla. Arne Ritari-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnnan perustajana.

Juha Hersta, Seppo Laakso ja Sakari Liljaniemi palkittiin kansainvälisen säätiömme, Lions Clubs International Foundation, Melvin Jones-jäsenyydellä. Jäsenyys on arvokas tunnustus ansiokkaasta työstä klubissamme ja lionstoiminnassa.

Juhlassa luovutettiin myös Suomen Lions-liiton myöntämä perustajajäsenen 50-vuotis ansiomerkki Tuomo Lavoniukselle. 50 vuotta mukana lionstoiminnassa on kunnioitettava saavutus. Tuomo Lavonius on ainoa joukossamme oleva klubin perustajajäsen.

Yli 300 000 euroa hyväntekeväisyyteen 50 vuoden aikana

Juhlassa muisteltiin myös klubimme toimintaa 50 vuoden ajalta. Omista muistoista ja klubin toiminnasta kertoivat elävästi Tuomo Lavonius ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, Teuvo Valve toiselta vuosikymmeneltä, Sakari Liljaniemi kolmannelta vuosikymmeneltä, Kari Leino neljänneltä vuosikymmeneltä ja Jukka Hietanen viidenneltä vuosikymmeneltä.

Muisteluissa korostui kuinka monipuolista ja monimuotoista klubimme toiminta on ollut. Olemme vuosikymmenten saatossa tehneet paljon hyvää omalla paikkakunnalla lionshengen mukaisesti. Voidaankin laskea, että nykyrahaksi muutettuna klubimme raha- ja tavaralahjoitusten sekä vapaaehtoistyön arvo on ollut yhteensä yli 300 000 euroa.

50 vuotias jatkaa vireänä eteenpäin

Klubimme toiminta jatkuu vireänä kuudennelle vuosikymmenelle. Yhteiskunta muuttuu ympärillämme koko ajan ja joudumme kohtaamaan uusia haasteita yhdistystoiminnassa. Klubimme tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä. Oman vapaa-ajan käyttäminen hyvän tekemiseen tuntuu kiinnostavan entistä enemmän ja se luo hyvän pohjan klubimme toiminnan jatkuvuudelle.

Klubimme haluaakin kiittää kaikkia nykyisiä, entisiä ja jo edesmenneitä jäseniä siitä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet apua tarvitsevien auttamiseksi. Kiitokset kuuluvat myös kaikille klubimme yhteistyökumppaneille ja tukijoille.

Kiitokset myös kaikille klubiamme juhlassa muistaneille muille klubeille, henkilöille ja muille tahoille.

Ja lopuksi jo edesmenneen klubimme perustajajäsenen Simo Hangasluoman sanoin, jotka hän lausui jo 10 vuotta sitten klubimme 40-vuotisjuhlassa:

”Uskon, että useimmat perustajajäsenet ajattelisivat niin kuin minä nyt, että emme ihan tarkkaan tienneet mitä me olimme perustamassa, mutta siitä on tullut parempi klubi kuin mitä osasimme kuvitella”.

Nuo sanat pitävät edelleen paikkansa.

Teksti ja kuvat: Kari Koponen

Share This Article

Seuraava

July 30, 2013 • 2:53PM

Edellinen

August 28, 2020 • 2:37PM

Aiheet

muita Ajankohtaisia