Toiminta ja arvot

Klubimme toiminta

Klubimme on yleishyödyllinen, rekisteröity yhdistys jonka toimintaa johtaa toimintavuodeksi (1.7.-30.6.) kerrallaan valittu hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajaa kutsutaan presidentiksi.

Perinteikäs klubimme on perustettu 20.10.1964. Jo yli 50 vuoden ajan olemme tehneet vapaaehtoistyötä oman paikkakuntamme hyväksi. Klubimme toimintaa ohjaa järjestömme tunnuslause:

"We serve - Me palvelemme - Vi tjänä"

sekä klubimme yhteisesti hyväksytyt arvot.

Vapaaehtoistyötä kotipaikkamme hyväksi

Klubimme tärkein tehtävä on auttaa ja avustaa oman kotipaikkamme apua tarvitsevia. Emme pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annamme apua kohteisiin, jotka jäävät usein hoitamatta julkisin varoin.

Tämä apu on pienille ryhmille tai yksittäisille henkilöille hyvin merkittävää. Kohdennamme apuamme ja tukeamme erityisesti lapsille ja nuorille, vanhuksille, vammaisille ja sotiemme veteraaneille.

Lahjoituksia ja talkootyötä

Varainhankinnalla keräämämme tuotot ohjaamme lyhentämättöminä avustustoimintaan. Saatuja varoja ei käytetä klubin muuhun toimintaan, koska se rahoitetaan jäsenmaksuilla ja muulla jäsentemme toiminnalla ja tuella.

Viime vuosina raha- ja tavaralahjoitusten ja talkootyönä tehtyjen työsuoritusten rahallinen arvo hyväntekeväisyyteen on vaihdellut vuosittain 6 000 - 10 000 euron välillä.

Osallistumme myös kansallisiin ja maailmanlaajuisiin projekteihin, joiden avulla kohdennamme apuamme tärkeisiin kohteisiin. Klubillamme on kaksi kummilasta Sri Lankassa.

1.4 miljoona jäsentä

Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones 7.6.1917. Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen lionstoiminnan kummi. Lionstoiminta juurtui Suomeen lopullisesti, kun ensimmäinen lionsklubi Lions Club Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.

Kansaivälisessä lionsjärjestössä on lähes 1.4 miljoonaa jäsentä, jotka toimivat yli 46 000 lionsklubissa 210 maassa tai itsehallintoalueella. Suomessa toimivia lionsklubeja on lähes 950 ja jäseniä niissä noin 24 000.

Tule sinäkin mukaan tekemään hyvää

Klubimme jäsenenä voit tehdä hyvää, siihen on monta eri tapaa. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, auttamisesta ja haluat uutta sisältöä elämääsi, niin katso yhteystiedot täältä.

Klubimme arvot

lc_heinola_jyranko_nuija_2.jpgKeväällä 2012 kävimme klubissamme arvokeskustelun. Tämän keskustelun pohjalta klubikokous hyväksyi klubimme uudet arvot 13.3.2012. Klubimme arvot luovat perustan klubin toiminnalle ja ohjaavat toimintaamme.

YHTEISKUNTAVASTUU

Toteutamme palvelutyötämme paikallisesti auttamalla kotipaikkamme vähäosaisia ja avun tarpeessa olevia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Toteutamme palvelutyötämme talkootyöllä ja järjestämällä varainkeruuaktiviteetteja, joiden tuoton ohjaamme lyhentämättömänä apua tarvitseville. Osallistumme myös piirimme sekä Suomen ja kansainvälisen Lions-liiton toimintaan mahdollisuuksiemme mukaan.

YHTEENKUULUVAISUUS

Olemme ylpeitä omasta klubistamme ja saadessamme olla mukana Lions-toiminnassa klubimme jäsenenä. Kunnioitamme toisiamme erilaisina yksilöinä ja edistämme kukin omalla toiminnallamme yhteenkuuluvaisuutta ja hyvää veljeshenkeä. Perehdytämme uudet jäsenemme hyvin klubin toimintaan, kannustamme ja autamme heitä aktiiviseen toimintaan ja annamme heille vastuuta.

PERINTEET JA TULEVAISUUS

Kunnioitamme aikaisempien sukupolvien tekemää työtä Isänmaamme, kotipaikkamme ja klubimme hyväksi. Arvostamme klubimme ja Lions-toiminnan perinteitä sekä turvaamme klubimme ja Lions-toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa.

YHDESSÄ VIIHTYMINEN

Osallistumme aktiivisesti jokainen kykyjemme mukaan klubimme palvelutyöhön ja muuhun klubitoimintaan Lions-lupauksen velvoittamana. Yhdessä tekemällä viihdymme yhdessä.

Leijonahenki

Suomen Leijona-järjestön tunnuslaulu on Leijonahenki. Sen on sanoittanut Pauli Ylitalo ja sävel on pianisti-säveltäjä Risto Hiltusen.

Marssi henkii vahvaa perinnettä: "Sukupolvet ennen meitä luotu, sen perinnöksi jätti aikanaan...". Samalla siinä viitataan myös tulevaisuuteen: "Saman hengen kun myös nuoret tuntee voimissaan, on tämä aate voimissaan!"

LEIJONAHENKI

Säv. Risto Hiltunen
San. Pauli Ylitalo

Ne, joille osa leijonan on suotu,
on jatkajia aatteen arvokkaan.
Nuo sukupolvet, ennen meitä luotu,
sen perinnöksi jätti aikanaan.
Ja henki, jonka saimme sydämeen,
se vahvana on siellä edelleen.

Leijonahenki! On meille tärkeää.
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan.

On leijonia Pohjantähden alla,
me saimme kodiksemme hienon maan.
Ja leijonat, nuo toiset maailmalla,
ei unohdu ne meiltä milloinkaan.
Me yhteistyöllä voimme rakentaa
nyt maailmasta vielä parempaa.

Leijonahenki! On meille tärkeää.
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan.